You are here:  / Wiertnictwo nafty i gazu praca / Nieruchomości lokalowe

Nieruchomości lokalowe

post by related

related post

Nieruchomości lokalowe

Innym rodzajem nieruchomości są tak zwane nieruchomości lokalowe. Jeśli jednak szukamy jakichś odpowiedzi na podstawie prawa, zwłaszcza dotyczącego tego nieruchomości lokalowej, to musimy szukać tego wyłącznie w ustawie dotyczącej własności lokalowej.

Nieruchomość lokalowa jest to po prostu zwykłe mieszkanie, bądź też lokal o innym przeznaczeniu, a mianowicie chodzi o to, iż może to być na przykład sklep, bądź też bar, restauracja. Aby mówić o własności nieruchomości lokalowej, musimy uzyskać wpis do jej własności w księdze wieczystej, czyli jeśli chcemy wyodrębnić daną nieruchomość, to musimy założyć jej księgę wieczystą, a później dokonać wpisu własności. Jeśli mówimy o nieruchomości lokalowej, to musimy wziąć pod uwagę to, iż jest to udział nieruchomości wspólnej. Chodzi tutaj o grunt, który łączy zaistniałe nieruchomości, a mianowicie na przykład budynki znajdujące się na danym gruncie wraz z lokalami będącymi w nich.

Dana współwłasność jest to tylko współwłasność w częściach ułamkowych, jednak wiąże się ona z niejakim przymusem i nie można zażądać jej usunięcia dopóki będzie trwać odrębna własność lokali. Mianem lokali możemy określić również pomieszczenia przynależne takie jak: komórki, garaże, strychy. Chociaż nie musza one przylegać do budynku, jednakże musza one być usytuowane na terenie danej nieruchomości, której część będzie stanowić budynek, z którego wyodrębniono lokal, którego jesteśmy właścicielami. Jeśli chodzi o praktykę, to spośród nieruchomości lokalowych wyróżnia się nieruchomości mieszkaniowe, które będą służyć, jako gospodarstwa domowe i nieruchomości komercyjne, które będą miejscem prowadzenia jakiegoś przedsiębiorstwa.

Zobacz także pozostałe wpisy o architekturze:

Nieruchomości lokalowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)